23. 3. - 23. 3.
2024

Co by měl vědět každý presbyter VII

  Jungmannova 9, Praha, 1. patro

Program: 

Co by měl vědět každý presbyter VII - sobota 23. března 2024

Jungmannova 9, Praha, 1. patro

9.30  úvodní pobožnost – Ruth Kučerová

9.45  Biblické příběhy jinak, s postavičkami… - Ruth Kučerová

10.45 přestávka

11.00 Aby schůze staršovstva nebyla jen o provozu a údržbě v potu tváře

 – Petr Pivoňka

11.45 Restrukturalizace církve, proč a k čemu? – Jan Plecháček

12.30 polední přestávka – oběd – bagety

13.30 seminární část – na výběr ze 2 seminářů

Zkusme spolu takovou podařenou schůzi staršovstva připravit - Petr Pivoňka

Zkušenosti s restrukturalizací církve - Jan Plecháček

15.00 závěr

Řečníci:

Ruth Kučerová, (bývalá) farářka ČCE v Lozicích - průkopnice práce s biblickými postavičkami v naší církvi

Petr Pivoňka - farář

Jan Plecháček - referent ÚCK pro podporu seniorátů

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování skončilo 20.3.2024.