12. 5. - 14. 5.
2024

Moc ve farářském povolání

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Nabízený seminář bude mít podobu zážitkové a sebezkušenostní práce ve skupině. Lektorka nabízí prozkoumat historický pohled na téma moci ve farářském povolání, různé aspekty zacházení s mocí ve farářském povolání, téma moci „tady a teď – jak jsem se potkal/a a jak potkávám ve své profesi moc a bezmoc, co zažívám, jak přemýšlím a co dělám, etická dilemata moci od Adlera po Junga, dojde i na biblické postavy, archetypy moci, stínové aspekty, sjednocení protikladů. V semináři bude možné uplatnit případy za praxe ke sdílení v supervizi.

Lektorka: PhDr. Dana Dobiášová
seminář připravuje a další informace poskytne: Drahomíra Dušková Havlíčková

Předpokládá se zásada mlčenlivosti v rámci skupinové práce a respekt k míře otevřenosti každého z účastníků.

Účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování skončilo 2.1.2024.