24. 11. - 27. 11.
2024

Motivační rozhovory

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Jednou z největších obtíží ve farářském povolání je neustálé motivování spolupracovníků i aktivizování členů. Zároveň vedeme rozhovory, ve kterých doprovázíme lidi všelijak vyčerpané a ztracené.

Motivační rozhovory jsou terapeutickým a komunikačním přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace lidí při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví, ve firmách i jinde – např. v práci se závislými na drogách či alkoholu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, změně životosprávy, v probační službě, v práci s mladistvými nebo při změnách v organizacích.

Motivační rozhovory vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta (C. Rogers) a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

Jan Soukup je klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Žije v Brně, studoval psychologii v Praze a v Marburgu (Německo). Přednášel na katedře adiktologie 1. LF UK, vede výcviky v Motivačních rozhovorech, člen týmu facilitátorů psychoterapeu­tického výcviku PCA v Brně, člen Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Pracoval na Klinice adiktologie VFN, v domě na půli cesty o.s. DOM, v dětské psychiatrické léčebně Opařany, na stacionáři pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky VFN a v komunitě pro léčbu lidí s poruchami osobnosti o.s. Kaleidoskop. Absolvoval základní a supervizorský výcvik v rogersovské psychoterapii, základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech pod vedením T. Larkina a J. Lundberga, mezinárodní výcvik trenérů motivačních rozhovorů MINT a výcvik v tanečně-pohybové terapii. Publikuje a přednáší hlavně na téma práce s motivací, trauma a disociace (rigorózní práce zde, články zde a zde), disertační práce na téma disociace v období dospívání. Autor knihy Motivační rozhovory v praxi (Portál, 2014), kapitol v knihách Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání (Mladá fronta, 2018), Motivace pacienta v diabetologické ambulanci (Mladá fronta, 2017), Klinická adiktologie (Grada, 2015).

- vedení: Ondřej Macek

- účastnický poplatek: 1500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a větší část nákladů na lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami) 

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlásit se...

Uzavření přihlášek: 31.10.2024 23:59.