20. 10. - 23. 10.
2024

„Můžete na chvíli?“

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

... zeptá se třináctiletý žák, přistoupí po hodině ke stolu učitele a pak řekne: „Prostě nemám dost času na učení, když jsem se dostal do fotbalového výběru. Už se to nedá stihnout.“
... zeptá se matka, která po vyučování čeká na učitelku své devítileté dcery, a vypráví: „Můj muž a já už nejsme spolu. Hodně se toho teď pro nás mění.“

... zeptá se patnáctiletá studentka učitele, který má dozor při přestávce, a říká: „Dělá mi starosti kamarádka – začala se řezat.“.

Chystá se vydání další knihy věnované krátkému rozhovoru: Britta Möhring a Thomas Schlüter: „Můžu na chvíli?“ Impulzy pro dobré rozhovory ve škole.

Kniha je zaměřena na krátký rozhovor v praxi učitele, nicméně použití metody je širší, jak víte i vy, kazatelé. (viz. dřívější semináře Krátký rozhovor a kniha Timma H. Lohseho: Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství, Eman, nové vydání 2023)

Co je to krátký rozhovor?

Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu...) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci?

Když ovládneme pastorační metodu Krátkého rozhovoru, budeme v takových situacích lépe připraveni, jak v krátkosti času na daném místě komunikovat. Krátký rozhovor se zaměřuje na možnosti a zdroje tázající se osoby. Cílem je nabídnout jakýsi první krok.

Klíčem jsou obvykle první věty rozhovoru. Kurz krátkého rozhovoru tuto metodu představí a budeme mít možnost si vyzkoušet a osvojit použití klíčových prvních slov a vět. Pro ty, kdo už kurz krátkého rozhovoru absolvovali, to bude procvičení a oživení.

- vedení: Lenka Ridzoňová a Ondřej Macek

- lektoři: Karl Menger z Německa a Jan Kraaijeveld z Holandska

Seminář bude v němčině s překladem. 

- účastnický poplatek: 500 Kč (povšechný sbor hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami)

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlásit se...

Uzavření přihlášek: 30.6.2024 23:59.