2. 9. - 5. 9.
2024

Postgraduání kurz pro kazatele

  Selský Dvůr, Daňkovice

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny.

2. - 5. září 2024, Selský dvůr, Daňkovice

Ubytování a rekreační poplatek (3 x 410 Kč) hradí povšechný sbor.

Stravu (3 x 470 Kč) hradí účastníci na místě.

Témata přednášek:

Spravedlivá válka, křesťanské hodnoty - Jindřich Halama

Rozhovor s účastníky o církvi a všeličem - Pavel Pokorný a Jiří Schneider

Poznámky k současné mezinárodní politice - Martin Ehl

Izrael / Palestina / Blízký východ - Jiří Schneider

(Ne)známá společnost - Pavel Pospěch

Denní můry (autorské čtení starších i novějších povídek) - Petr Pazdera Payne

Karel IV. - Martin Wihoda


Přednášející:

Jindřich Halama pracuje na katedře teologické etiky ETF UK

Pavel Pokorný je synodní senior ČCE

Jiří Schneider je synodní kurátor, pracoval v diplomacii a vedl Aspen Institute Central Europe

Martin Ehl je hlavní analytik Hospodářských novin

Pavel Pospěch je sociolog, pracuje na katedře sociologie FSS MU

Petr Pazdera Payne je spisovatel a evangelický farář

Martin Wihoda pracuje v Historickém ústavu na FF MU

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlásit se...

Uzavření přihlášek: 25.8.2024 23:59.