24. 8. - 31. 8.
2024

Pobyt penzistů

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO V PÁTEK 1. BŘEZNA 2024 VE 12.00 HOD (V POLEDNE) 

Vedou Alois Dana Němcovi. Ubytování v Hlavní budově.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Přátelské a inspirativní společenství s rozhovory, pohybovými aktivitami různého druhu, s možností koupání a procházkami v rovinatém okolí v krásných lesích. Ranní a večerní pobožnost. Nabídka večerního programu a odpolední četby.

Co na pobytu považuje za hodnotné vedoucí Dana Konvalinková? Na co se těší? A na co se těší účastníci?

Je velkým přínosem, že na programu se podílí sami zúčastnění. Program je rozmanitý a každý si z něj může vybrat. I přes to, že není povinný, většina se ho účastní. Dostatek volného času je na výlety, koupání, nákupy, nebo houbaření. Velkým přínosem jsou varhany, které s sebou vozí Tomáš Černohorský a doprovod písní pak zní jako v kostele ve Štrasburku, to je nádhera. Povzbuzením je, že se každý při loučení těší na příští rok. Přispívá k tomu i kuchařské umění Aleše Slavíka, který onemocněl a přejeme mu brzké uzdravení. Kdo jede poprvé, většinou se účastní i další roky, pokud mu to zdraví dovolí. Nejen z církve ČCE, ale i ŘK, kteří hodnotili pobyt jako vynikající, se chystají příští rok opět. To je pro nás velice povzbudivé.

Při vyplňování přihlášky si můžete zvolit preferovaný pokoj, zda s koupelnou nebo bez koupelny. Pokojů s koupelnou je však pouze limitované množství. Pořadatel si vyhrazuje právo přidělovat tyto pokoje nezávisle na pořadí přihlášených účastníků.

Cena
Pokoj bez koupelny6 300 Kč
Pokoj s koupelnou
7 200 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové výše pobytu
Zrušení pobytu 30 a více kalendářních dnů před nástupem0% Celou platbu vrátíme na účet odkud platba dorazila                                                             
Zrušení pobytu 29 až 11 kalendářních dnů před nástupem60% z celkové výše pobytu si ponecháme na krytí ušlých příjmů, zbytek vrátíme na účet odkud platba dorazila
Zrušení pobytu 10 a méně kalendářních dnů před nástupem100% Platbu nelze vrátit.


Vedoucí Dana Němcová s kytarou.
Procházka utišeným lesem v blízkosti ubytování.
Mlýnský rybník v areálu Tábora J. A. K.

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování umožněno od 1.3.2024 12:00.