3. 8. - 10. 8.
2024

Rodinný pobyt s předškolními a školními dětmi (RP3)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Vede Romana Čunderlíková. Ubytování v chatkách Velkého tábora.

Paní farářky jsme se zeptali: Co na pobytu považujete za hodnotné? Na co se těšíte vy? Na co se těší rodiny?

Společenství dětí a dospělých, společné sdílení víry a její prožívání – modlitby, zpěv. Při závěrečném shrnutí měli účastníci jedním slovem vyjádřit celkový dojem z pobytu, zaznívala slova jako:

ROZHOVORY, SPOLEČENSTVÍ, PŘIJETÍ

Zeptali jsme se také: Jak tento oblíbený pobyt probíhá?

Pobyt má už léta danou kostru dne: Společné jídlo vždy zahajujeme písní. Po snídani následuje ranní pobožnost, která trvá přibližně 45 minut a probíhá dole na Sedmíku. Na pobožnosti zpíváme písně za doprovodu kytarové skupinky. Poté převyprávím biblický příběh s pomocí figurek od Marty Kellerové. Po příběhu následuje krátká modlitba, píseň a pak nějaká aktivita, spojená s tématem příběhu. Po ranní pobožnosti je dopolední program. Někdy je volný, jindy společný – např. jarmark, kdy děti a dospělí prodávají za „bělary“ své rukodělné výrobky, ale třeba i své dovednosti jako je kreslení portrétů, skládání básní, tancování atd. Dopoledne probíhá i olympiáda, kterou společně děláme s malým táborem. Po obědě mají rodiny své programy jako jsou výlety do okolí, sbírání borůvek, koupání a ježdění na lodičkách. Po večeři je večerní pobožnost, která se skládá z písní, hodnocení dne, modlitby a čtení na dobrou noc. Po večerce následuje přátelské posezení dospělých pod Ámosem. Opékání buřtů a stezka odvahy nechybí.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Věk Cena
0 – 1 rok Zdarma
2 – 3 roky     
2 500 Kč
4 – 5 let 4 500 Kč
6 – 11 let 5 200 Kč
od 12 let
5 600 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové výše pobytu
Zrušení pobytu 30 a více kalendářních dnů před nástupem0% Celou platbu vrátíme na účet odkud platba dorazila                   
Zrušení pobytu 29 až 11 kalendářních dnů před nástupem60% z celkové výše pobytu si ponecháme na krytí ušlých příjmů, zbytek vrátíme na účet odkud platba dorazila
Zrušení pobytu 10 a méně kalendářních dnů před nástupem100% Platbu nelze vrátit.

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlásit se...

Uzavření přihlášek: 30.6.2024 23:59.