24. 8. - 31. 8.
2024

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP5)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO V PÁTEK 1. BŘEZNA 2024 VE 12.00 HOD (V POLEDNE) 

Vede Alžběta Hanychová, farářka ČCE v Praze – Horních Počernicích. Ubytování v chatkách Malého tábora.

Užijte si s vnoučaty kombinaci připraveného programu, pobožností, volného času a kompletního stravování v chatkovém táboře u lesa!

Program (hry a biblická vyprávění) je určen především pro prarodiče a děti školkového a mladšího školního věku. tj.3–14 let, Právě tyto rodiny s minimálně 2 dětmi v této věkové kategorii mají při prihlašování přednost.

Na našem táboře se setkávají prarodiče a děti z celé republiky i v nejrůznější míře zapojení (nebo nahlížení) do života církve.

Závěr prázdnin si užívají v jedinečné kombinaci:

  • čekají nás kafíčka U velryby
  • připravený program na louce i v lese
  • půjčovna kol a koupání
  • Pobožnosti se zpíváním v Pellarce
  • volný čas na táborové „návsi“
  • báječné kompletní stravování

Přihlášeném na akci počítáme s vaší účastí na společném programu.

Po domluvě (pokud počítáte s účastí na takto cíleném programu) jsou vítáni i rodiče a mladší či starší děti.

Pro dobré hospodaření střediska je nutné obsadit minimálně 4 lůžka.

Jste-li dvou až tříčlennou rodinou, nemějte obavy. Některé z chatek v malebném Malém táboře disponují dvěma oddělenými místnostmi a tím i dostatkem soukromí. Právě v nich bychom vám nabídli místo.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Věk Cena
0 – 1 rok Zdarma
2 – 3 roky
2 600 Kč
4 – 5 let 4 600 Kč
6 – 11 let 5 200 Kč
od 12 let
5 700 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování umožněno od 1.3.2024 12:00.