20. 7. - 27. 7.
2024

Rodinný pobyt s dětmi s postižením, za asistence dobrovolníků (RPP3)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Vede Anna Peltanová a Šárka Pailová; ubytování v chatkách Velkého tábora, na Hessově chatě a v několika pokojích na Hlavní budově.

POBYT JE ZCELA NAPLNĚN VČETNĚ MNOŽSTVÍ NÁHRADNÍKŮ. PŘIHLAŠOVÁNÍ JE UZAVŘENO.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Pobyt je určen pro rodiny s dětmi s postižením, cílem je pomoci rodičům v jejich péči o dítě s postižením a zároveň dopřát odpočinek ať už s dětmi nebo bez nich. Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev.

V tísnivé finanční situaci žádejte o podporu některou z těchto ověřených nadací.

Dobrovolník na těchto pobytech je jednou z klíčových osob, která rodičům tuto službu umožňuje. Jelikož dobrovolník není profesionál, nepřebírá za dítě s postižením právní odpovědnost. Výňatek z dobrovolnického desatera: Dobrovolník se řídí pokyny hlavního vedoucího akce. Dobrovolník se stará o svého klienta a je za něj zodpovědný v době, kdy se o něj stará. Je dobré, když je pozorný i k ostatním klientům, ale zodpovídá za svého. Na začátku pobytu se domluví s rodiči klienta, odkdy dokdy je s rodinou (např. zda od probuzení klienta či od snídaně). Je důležité vědět, kdy má klienta na starosti a kdy za něj přebírá zodpovědnost rodič.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu Vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům.

Případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce na: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233.

K přihlášce je nutno vyplnit DOTAZNÍK. Odkaz na něj je součástí potvrzovacího mailu, který Vám přijde po dokončení přihlášky. Dotazník nám poskytne nezbytně nutné informace pro určení správné míry i způsobu asistence, pro plánování celkového počtu asistentů na tábor, pro výběr vhodného asistenta pro vašeho táborníka atd.

Pořadatel si vyhrazuje právo přijímat přednostně ty účastníky, jejichž dotazníky byly po obdržení potvrzovacího mailu s odkazem vyplněny.

Ceník

S ubytováním ve Velkém táboře (chatky) a na Sedmíku

Děti s postižením do 11 let
5 900 Kč
Lidé s postižením od 12 let
6 300 Kč
0 - 1 rok
zdarma
2 - 3 roky
2 500 Kč
4 - 5 let
4 500 Kč
6 - 11 let
5 200 Kč
od 12 let
5 600 Kč

S ubytováním na Hlavní budově (pokoje bez vlastní koupelny)

Děti s postižením do 11 let
6 300 Kč
Lidé s postižením od 12 - 17 let
6 700 Kč
Lidé s postižením od 18 let
7 100 Kč
0 - 1 rok
zdarma
2 - 3 roky
2 500 Kč
4 - 5 let
4 900 Kč
6 - 11 let
5 500 Kč
12 - 17 let
6 000 Kč
od 18 let
6 400 Kč

Ceny neobsahují místní poplatek z pobytu obci. Sazba poplatku činí Kč 15 za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Výše storno poplatku z celkové výše pobytu
Zrušení pobytu 30 a více kalendářních dnů před nástupem0% Celou platbu vrátíme na účet odkud platba dorazila                                                             
Zrušení pobytu 29 až 11 kalendářních dnů před nástupem60% z celkové výše pobytu si ponecháme na krytí ušlých příjmů, zbytek vrátíme na účet odkud platba dorazila
Zrušení pobytu 10 a méně kalendářních dnů před nástupem100% Platbu nelze vrátit.

RPP3_2023_Společná fotka_první část
RPP3_2023_druhá část. Úplně VPRAVO: vedoucí pobytu Anna Peltanová, farářka ČCE
Vedoucí pobytu Anna Peltanová, farářka ČCE
Vedoucí pobytu Šárka Pailová, speciální pedagožka

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování skončilo 9.4.2024.