1. 7. - 13. 7.
2024

Tábor pro děti školního věku - třináctidenní (TA1)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Vede Eliáš Cizl; ubytování v Malém táboře (chatky nabízejí 4 – 6 lůžek).

Zde se vám předtavuje tým vedoucích.

Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až patnáct let.

Co považuje vedoucí tábora Eliáš Cizl za hodnotné? 

"Za hodnotné považujeme hlavně společenství, které tu vzniká. Máme v Bělči možnost vytvořit s dětmi za ty dva týdny bezpečný prostor, v kterém se můžou učit novým dovednostem, spolupráci, hledat si nové kamarády atd. Na táboře vždy panuje skvělá atmosféra. Hry a příběh nám pomáhají vytvořit prostředí, kde si to všechno můžeme vyzkoušet a také poskytují čerstvé odtržení od běžného života. Typicky zde vznikne skvělá komunita, kde se vzájemně podporujeme, ale dokážeme si i ze sebe dělat legraci."

Další informace na táborovém facebooku.

Příspěvky pojišťoven: Milí rodiče, v případě zájmu zkontaktujte své zdravotní pojišťovny. Některé maminky úspěšně čerpají příspěvky. Jedna z maminek po táboře poslala formulář pojišťovny a pak napsala: "Děkuji za potvrzené formuláře, už jsem je donesla na pojišťovnu, u naší pojišťovny dostáváme v rámci preventivních programů až 1500 Kč na dítě - můžeme to využít na sportovní kroužek, tábor nebo helmu či očkování, my to pravidelně využíváme na tábor,...."

Cena tábora

do 11 let Kč 8 300
od 12 let
 Kč 8 900

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Rodiče přihlašovaných táborníků mladších 15 let musí při příjezdu na tábor odevzdat vedoucím kopii POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, které vám vystaví praktický lékař. Potvrzení od lékaře má platnost dva roky, takže je možné použít potvrzení, které již případně máte. Bližší informace naleznete v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro účely účasti na táboře se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.

Počítáme s tím, že dítě bude na táboře od začátku až do konce. Pokud to není možné, vedoucí si vyhrazují právo přijmout dítě až v případě, že zbude místo.

Výše storno poplatku z celkové výše pobytu
Zrušení pobytu 30 a více kalendářních dnů před nástupem0% Celou platbu vrátíme na účet odkud platba dorazila                                                             
Zrušení pobytu 29 až 11 kalendářních dnů před nástupem60% z celkové výše pobytu si ponecháme na krytí ušlých příjmů, zbytek vrátíme na účet odkud platba dorazila
Zrušení pobytu 10 a méně kalendářních dnů před nástupem100% Platbu nelze vrátit.

Více informací na: http://tabor-belec.evangnet.cz

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlásit se...

Uzavření přihlášek: 31.5.2024 23:59.