13. 7. - 20. 7.
2024

Tábor pro děti do 13 let – týdenní (TA2)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO V PÁTEK 1. BŘEZNA 2024 VE 12.00 HOD (V POLEDNE) 

Vede Daniela Matoušová a Teodora Kotyková; ubytování v Malém táboře (chatky nabízejí 4 – 6 lůžek).

Doporučený věk: sedm (dítě po dokončení prvního roku školní docházky) až třináct let.

Zde se vám předtavuje tým vedoucích.

Vzkaz celého týmu vedoucích:

Těšíme se na děti, až si spolu budem hrát, zpívat, povídat ... Těšíme se na čas, kdy se dětem budeme věnovat, naslouchat si, až budeme dojatí při loučení. Příští tábor se z nás stanou postavičky v detektivním příběhu. Možná přijde i Ježíš. Tak přijeďte, čekáme na Vás s otevřenou náručí!

Téma tábora 2024: Boží detektivka. Klikněte si pro letáček.

Co na táboře považuje hlavní vedoucí Daniela Matoušová za hodnotné? Na co se těší ona a na co se těší děti?

Těšíme se na děti. Pro mě osobně je to vzácný čas s dětmi, když si spolu hrajeme, zpíváme, když si povídáme, abychom zahnali strach z bouřky/stesk/etc. Čas, kdy se dětem věnujeme, nasloucháme, když nám chtějí něco vyprávět o sobě, když vytváříme pouta mezi sebou. Když jsme dojatí při loučení. Máme ty děti fakt rádi. Děti se těší většinou na hry, dílny, Běleč má talent, běhací hry, hlídky, noční hru.

Noviny na táborovém FB

Příspěvky pojišťoven: Milí rodiče, v případě zájmu zkontaktujste své zdravotní pojišťovny. Některé maminky úspěšně čerpají příspěvky. Jedna z maminek po táboře poslala formulář pojišťovny a pak  napsala: "Děkuji za potvrzené formuláře, už jsem je donesla na pojišťovnu, u naší pojišťovny dostáváme v rámci preventivních programů až 1500 Kč na dítě - můžeme to využít na sportovní kroužek, tábor nebo helmu či očkování, my to pravidelně využíváme na tábor,...."

do 11 let Kč 5 300
od 12 let
 Kč 5 700

Počítáme s tím, že dítě bude na táboře od začátku až do konce. Pokud to není možné, vedoucí si vyhrazují právo přijmout dítě až v případě, že zbude místo.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Rodiče přihlašovaných táborníků mladších 15 let musí při příjezdu na tábor odevzdat vedoucím kopii POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, které vám vystaví praktický lékař. Potvrzení od lékaře má platnost dva roky, takže je možné použít potvrzení, které již případně máte. Bližší informace naleznete v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro účely účasti na táboře se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.

Hlavní vedoucí Daniela Matoušová
TA2_rok 2023

Více informací na: https://belecdvojka.cz

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování umožněno od 1.3.2024 12:00.