22. 6. - 29. 6.
2024

Tábor pro dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1)

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO SPUŠTĚNO V PÁTEK 1. BŘEZNA 2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UZAVŘENO. TÁBOR JE ZCELA NAPLNĚN, VČETNĚ MNOHÝCH PŘIHLÁŠEK  NÁHRADNÍKŮ.

Vede Richard Dračka (vpravo nahoře) a Lukáš Slabý (vlevo nahoře); ubytování v chatkách Velkého tábora.

Podrobnější informace k prostředí/u­bytování.

Na tomto táboře standardně nabízíme k ubytování pouze chatičky. Máme jen velmi omezená místa v pokojích na Hlavní budově. Pokud byste si takový pokoj přáli, napište nám to do přihlášky. My ověříme naše možnosti. Cena tábora při ubytování na Hlavní budově je: Kč 7.400,-.

Pro přesnější představu o charakteru pobytu Vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům.

Případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce na: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233.

K přihlášce je nutno vyplnit DOTAZNÍK. Odkaz na něj je součástí potvrzovacího mailu, který Vám přijde po dokončení přihlášky. Dotazník nám poskytne nezbytně nutné informace pro určení správné míry i způsobu asistence, pro plánování celkového počtu asistentů na tábor, pro výběr vhodného asistenta pro vašeho táborníka atd.

Pořadatel si vyhrazuje právo přijímat přednostně ty účastníky, jejichž dotazníky byly po obdržení potvrzovacího mailu s odkazem vyplněny.

Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev. V tísnivé finanční situaci žádejte o podporu některou z těchto ověřených nadací.

Cena tábora (ubytování v chatičkách) :  Kč 6.600,-

Výše storno poplatku z celkové výše pobytu
Zrušení pobytu 30 a více kalendářních dnů před nástupem0% Celou platbu vrátíme na účet odkud platba dorazila                                                             
Zrušení pobytu 29 až 11 kalendářních dnů před nástupem60% z celkové výše pobytu si ponecháme na krytí ušlých příjmů, zbytek vrátíme na účet odkud platba dorazila
Zrušení pobytu 10 a méně kalendářních dnů před nástupem100% Platbu nelze vrátit.


TAP1 v roce 2023

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování skončilo 14.4.2024.